fbpx

Nyheter

Vinteraktiviteter på och kring banan

På många håll sänker sig vintermörkret och lugnt, men på Smalspåret händer det mer denna vinter än på länge! Visserligen kan vädret ändra sig snabbt men då är det bara att ha en ”plan B”. 13-14 december var det tänkt att arbeta med slipersbyten och annat, men just över helgen kom en massa snö och det fick bli röjning istället.

 

Den tunga blötsnön böjde ner mängder av buskar och små träd över spåret så att banan var oframkomlig 13/12 2008.  Foto: Cedric H

En bild på trapphuset på bottenplan, dörren till höger leder in till väntsalen.

Fortsatt upprustning av Virserums stationshus

Renoveringen av trapphuset i Virserums station är nu klar. Föreningen har från Länsstyrelsen i Kalmar fått beviljat bidrag till 80% av kostnaderna för att renovera trapphuset till lägenheten. Arbetena omfattar elinstallationer, målning av dörrar, tak och väggar, ny matta i entrén och djuptvättning av korkmattan i trappan m.m.