fbpx

Om föreningen

Föreningen Smalspåret Växjö-Västervik är en ideell opolitisk förening, med över 1000 medlemmar, som arbetar för att järnvägen i sin nuvarande sträckning bevaras och utvecklas så att den kan trafikeras i sin helhet på lämpligt sätt.

Föreningen är organisatoriskt indelad i en storförening och ett antal lokalavdelningar, som var och en har egna styrelser. Lokalavdelningarna finns till för att ta tillvara det lokala engagemanget för smalspåret. Som medlem tillhör man den lokalavdelning som man har närmast till (man kan också välja att inte tillhöra någon lokalavdelning).

Föreningen verkar för bevarandet av järnvägen i hela dess kvarvarande sträckning. Fokus ligger på den södra bandelen Åseda-Virserum-Hultsfred. Drift och underhåll av järnvägen på sträckan Hultsfred – Virserum – Åseda, liksom all verksamhet mellan Hultsfred och Åseda sker genom Smalspåret i Hultsfred AB, där föreningen är en större delägare. Sträckan Västervik – Hultsfred trafikeras av Tjustbygdens Järnvägsförening.

Föreningen är även arrangör av dressincyklingen i Flaten och Hultsfred, som bedrivs av föreningens lokalavdelning i Hultsfred.

Föreningens verksamhetsinriktning beskriver våra övergripande mål och beslutas av årsstämman.

Föreningens verksamhetsinriktning:

 • Verka för att hela banan förklaras som byggnadsminne och att dess rullande materiel skyddas för framtiden.
 • Öka intresset för Smalspåret hos medlemmar och allmänhet genom att presentera ett såväl mer kulturhistoriskt som visionärt innehåll i Smalspårsinform och på hemsidan.
 • Arbeta för bästa möjliga relationer mellan aktörerna på Smalspåret.
 • Arbeta för att värva fler medlemmar.
 • Genomföra en medlemsenkät i syfte att se över föreningens framtida verksamhets-inriktning och organisation.
 • Förvalta stationshuset och -miljön i Virserum och renovera stationshuset på ett antikvariskt riktigt sätt.
 • Vara en samlande kraft för Smalspårets olika ideella insatser.
 • Bidra till banunderhållet utmed hela banan.
 • Medverka till underhåll och upprustning av den rullande materielen.
 • Stötta all trafikverksamhet.
 • Bedriva cykeldressintrafik söder om Hultsfred.

Föreningens stadgar:

Flaten station, under pågående renovering 2018. Stationshuset ägs av föreningen sedan 2017.
Flaten station, under pågående renovering 2018. Stationshuset ägs av föreningen sedan 2017.
Flaten station under sluttampen av renoveringen, hösten 2020.
Flaten station under sluttampen av renoveringen, hösten 2020.
Om Föreningen Smalspåret
Föreningen Smalspåret Växjö-Västervik

Föreningen Smalspåret Växjö-Västervik är en ideell opolitisk förening bildad 1984, med över 1000 medlemmar.

Föreningen arbetar för att smalspårsjärnvägen Växjö-Västervik, i sin nuvarande sträckning, bevaras och utvecklas. Läs mer om föreningen.