Rälsbusståg ankommer Åseda från Växjö - 1989
Rälsbusståg ankommer Åseda från Växjö – 1989

Föreningen Smalspåret Växjö-Västervik är en ideell opolitisk förening, med ungefär 1000 medlemmar, som arbetar för att järnvägen i sin nuvarande sträckning bevaras och utvecklas så att den kan trafikeras i sin helhet på lämpligt sätt.

Föreningen är organisatoriskt indelad i en storförening och ett antal lokalavdelningar, som var och en har egna styrelser. Lokalavdelningarna finns till för att ta tillvara det lokala engagemanget för smalspåret. Som medlem tillhör man den lokalavdelning som man har närmast till (man kan också välja att inte tillhöra någon lokalavdelning).

Föreningen verkar för bevarandet av järnvägen i hela dess kvarvarande sträckning även om fokus ligger på den södra bandelen Åseda-Virserum-Hultsfred. Drift och underhåll och järnvägen liksom all verksamhet mellan Virserum och Åseda sker av föreningens driftbolag Smalspåret i Hultsfred AB.

Föreningen har en stor bredd på verksamheten vilken i huvudsak omfattar:

  • Cykeldressinverksamheten i Hultsfred samt Flaten
  • Ägande av järnvägsfordon, bland annat rälsbussar som används i trafiken mellan Västervik och Hultsfred respektive Virserum-Åseda.
  • Förvaltning av stationsmiljö, stationshus och godsmagasin i Virserum samt
  • Förvaltning av stationsmiljö, stationshus och godsmagasin i Flaten
  • Uppbyggnad av en verkstadsverksamhet med fokus på ungdomar i Virserum
  • Delägande i andra aktörer längs Smalspåret
  • Utgivning av tidningen Smalspårsinform
  • Medlemsmöten och trivselaktiviteter för medlemmar