Rälsbusståg ankommer Åseda från Växjö - 1989
Rälsbusståg ankommer Åseda från Växjö – 1989

Föreningen Smalspåret Växjö-Västervik är en ideell opolitisk förening, med ungefär 1000 medlemmar, som arbetar för att järnvägen i sin nuvarande sträckning bevaras och utvecklas så att den kan trafikeras i sin helhet på lämpligt sätt.

Föreningen är organisatoriskt indelad i en storförening och ett antal lokalavdelningar, som var och en har egna styrelser. Lokalavdelningarna finns till för att ta tillvara det lokala engagemanget för smalspåret. Som medlem tillhör man den lokalavdelning som man har närmast till (man kan också välja att inte tillhöra någon lokalavdelning).

Föreningen verkar för bevarandet av järnvägen i hela dess kvarvarande sträckning. Fokus ligger på den södra bandelen Åseda-Virserum-Hultsfred. Drift och underhåll av järnvägen liksom all verksamhet mellan Hultsfred och Åseda sker av genom Smalspåret i Hultsfred AB, där föreningen är en större delägare. Dressincyklingen i Flaten och Hultsfred, som bedrivs av Föreningen Smalspåret Växjö-Västervik, hultsfredsavdelningen.

Föreningen har en stor bredd på verksamheten vilken i huvudsak omfattar:

  • Cykeldressinverksamheten i Hultsfred, Flaten, Virserum samt Åseda.
  • Ägande av järnvägsfordon, bland annat rälsbussar.
  • Förvaltning av stationsmiljö, stationshus och godsmagasin i Virserum samt Flaten
  • Uppbyggnad av en verkstadsverksamhet med fokus på ungdomar i Virserum
  • Utgivning av tidningen Smalspårsinform
  • Medlemsmöten och trivselaktiviteter för medlemmar