fbpx

Ångloket Gp 3042 kommer ”hem” till Småland igen

Föreningens lokalavdelning i Växjö har beslutat att ta hem fd SJ Gp 3042 från Anten-Gräfsnäs Järnväg i samband med att nuvarande de-positionsavtal löper ut. Under den närmsta tiden kommer fördjupade diskussioner ske med TJF och FAS ang. uppställning i Västervik och upprustning av loket.
 
Loket byggdes 1943 av ASJ i Falun förutom tendern, som tillverkades i Motala. Loket gick efter leverans för egen maskin från  Motala till Växjö, där SJ sedan använde det i person- och godstrafiken på sträckorna Växjö-Hultsfred och Växjö-Oskarshamn. 1972 övertogs loket av Föreningen Smålandsspåret, som sedermera gick upp i Föreningen Smalspåret Växjö-Västerviks Växjöavdelning. År 1994 deponerades loket hos Anten-Gräfsnäs Järnväg.
 
Föreningens ordförande Peter Christensen kommenterar: – Vi är tacksamma för att AGJ har tagit väl hand om loket under en tid, när det inte var möjligt att ha loket stående i Växjö eller Västervik. AGJ har även utfört stora och kostsamma arbeten på loket, och FSVV uppskattar deras engagemang i att få loket upprustat.
 
Det är föreningens förhoppning att loket nu så småningom ska bli driftdugligt efter mer än 50 år i malpåse.
 

Läs om Gp-lokens historia på Krister Perssons Gp-lokssidor.