fbpx

Flaten station återinvigd

Stationshuset i Flaten köptes tillbaka av föreningen 2017, efter ett stort antal år i privat ägo. Efter fyra års renovering och ett mycket stort antal nedlagda ideella timmar så kunde stationen återinvigas söndagen den 12 september. Klockan 13.00 klippte hölls det tal av ordförande Peter V. Christensen, som därefter lämnade ordet till historiker Stig-Åke Petersson som berättade om stationens och järnvägens historia. Från historia nåddes nutid och där tog restaureringens projektledare Otto över ordet och berättade om renoveringsarbetet som varit.

Kommunalrådet Lars Rosander avslutade ceremonin med en högtidlig bandklippning och förklarade så stationen för återinvigd, 99 år efter att järnvägen kom till Flathults samhälle.

Vi vill från föreningens sida tacka alla medlemmar som varit med och bidragit till projektet och gjort det möjligt att rusta upp stationsmiljön och öka turismen i bygden. Tack!

Foto: Svenne Rudén / Olaf Lindström

1 Kommentar zu „Flaten station återinvigd“

Kommentarfunktion geschlossen.