fbpx

Smalspåret i Hultsfred AB genomför en nyemission

Smalspåret i Hultsfred AB(SH) som fungerar likt ett driftbolag åt Föreningen Smalspåret Växjö-Västervik genomför en nyemission.

 

Med sikte på en jubileumssommar år 2012, där banan Åseda-Virserum fyller 100 år och Virserum-Hultsfred 90 år, vill bolaget nu bredda ägandet och öka sitt aktiekapital för att kunna genomföra de upprustningar som behövs för att i första hand kunna köra persontrafik hela vägen Virserum-Åseda. Under hösten 2009 ska bron över sjön Hjortens utlopp vid Hjortöström renoveras och ett större slipersbyte inledas mellan Triabo och Hultanäs. Det är projekt som delvis finansieras med bidrag ur kulturmiljövårdsmedel från länsstyrelserna i F och H län. Mer information om detta finner ni på Smalspåret i Hultsfred AB’s hemsida.