fbpx

Project museumhal Hultanäs

Museihall för visning av rullande material och småländsk järnvägshistoria

Syftet med museihallen är att:

  • Kunna bevara samt visa historiska fordon för allmänheten
  • Fungera som besöksmål för turismen i regionen, även utanför den ordinarie sommarsäsongen. Målet är att besökande ska stanna i bygden ytterligare en natt i stället för att passera genom bygden.
  • Fungera som en samlingspunkt tillsammans med andra aktörer inom kulturupplevelser, logi, näringsliv m.m. genom att locka fler besökare samt erbjuda samarbeten ihop med t.ex. tågresor/dressincykling samt visning av historiska fordon i museihallen. 
  • Fungera som en naturlig utökad del av den befintliga museala järnvägsmiljön i Hultanäs, byggd på 1910-talet med återskapad stil efter 1960-tal.
  • Visa på småländsk järnvägshistoria i allmänhet med fokus på de olika spårvidder som användes när Småland industrialiserades under 1800-talets slut/1900-talets början.

Fastigheten är markerad i röd ton. Tilltänkta spår syns i orange, parkeringsyta syns i grått med P. Befintligt spår är markerade i ljusblå färg.

Swisha ditt bidrag till museihallen

Projektet planeras genomföras i tre etapper, där varje etapp i sig är ett steg mot att få en fullt fungerande museihall. Etapp ett består av markarbeten och är påbörjad, etapp två innefattar spårläggning och etapp tre byggnation av själva hallen.

Evald Hammarström, projektledare

Fastigheten är belägen inne i Hultanäs, på den södra sidan om järnvägen, öster om riksvägen. Fastigheten planeras bebyggas med en museihall som ska rymma 300 meter spår under tak och där vi kan förvara och visa upp ett stort antal av det rullande materiel som finns bevarat.

Redan nu kan man anmäla sitt intresse för att hjälpa till eller stödja projektet. Arbetet med marken är påbörjat och vi söker finansiering för etapp två och tre av projektet.

Stöd projektet

Swish

Swisha valfritt belopp till 123 369 92 12, märk ”museihall”. Det går även bra att använda qr-koden ovan!

Bankgiro

För över valfritt belopp till föreningens bankgiro 373-8093.

Bildgalleri

Markarbeten, hösten 2021

Föreningen Smalspåret Växjö-Västerviks medlemstidning "Smalspårsinform"

Bli medlem i Föreningen Smalspåret Växjö-Västervik

Stötta bevarandet av smalspåret och byggnadsminnet

Vi är en ideell opolitisk förening som bevarar smalspåret och erbjuder dig att cykla dressin i Hultsfred, Flaten, Virserum och Åseda, samt åka nostalgitåg Virserum-Åseda. Som medlem stödjer du projektet ovan, och bevarandet av järnvägen och dess kulturmiljöer.

Om Föreningen Smalspåret
Föreningen Smalspåret Växjö-Västervik

Föreningen Smalspåret Växjö-Västervik är en ideell opolitisk förening bildad 1984, med över 1000 medlemmar.

Föreningen arbetar för att smalspårsjärnvägen Växjö-Västervik, i sin nuvarande sträckning, bevaras och utvecklas. Läs mer om föreningen.