Föreningens verksamhetsinriktning beskriver våra övergripande mål och beslutas av årsstämman. Punkterna nedan är de övergripande mål som föreningen har:

 • Verka för att hela banan förklaras som byggnadsminne och att dess rullande materiel skyddas för framtiden.
 • Öka intresset för Smalspåret hos medlemmar och allmänhet genom att presentera ett såväl mer kulturhistoriskt som visionärt innehåll i Smalspårsinform och på hemsidan.
 • Arbeta för bästa möjliga relationer mellan aktörerna på Smalspåret.
 • Arbeta för att värva fler medlemmar.
 • Genomföra en medlemsenkät i syfte att se över föreningens framtida verksamhets-inriktning och organisation.
 • Förvalta stationshuset och -miljön i Virserum och renovera stationshuset på ett antikvariskt riktigt sätt.
 • Vara en samlande kraft för Smalspårets olika ideella insatser.
 • Bidra till banunderhållet utmed hela banan.
 • Medverka till underhåll och upprustning av den rullande materielen.
 • Stötta all trafikverksamhet.
 • Bedriva cykeldressintrafik söder om Hultsfred.