Grusning av plattformen i Hjortöström

Våren 2012 skedde en renovering av plattformen i Hjortöström. Den gamla igenvuxna plattformen skalades av med grävmaskin och nytt grus lades på. Under det nya gruset lades även en skyddsduk in som minskar växtligheten i gruset.