Julmarknadstrafiken 2005

Bilder från julmarknadstrafiken 2005 på sträckan Hultanäs-Åseda. Det var första gången sen 1997 som det gick persontåg på Smalspåret i Åseda.